СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 
Ж

 

 

 

Изворна српска и словенска имена
Жана1, Жанка1, Жара, Жарана, Жарена, Жаринка, Жарица, Жарка,
Ждрака,
Желимира, Желимирка, Желимирна, Желинка, Желисава, Желисавка, Желислава, Желиславка, Жељана, Жељанка, Жељена, Жељенка, Жељица, Жељка, Жељна, Жељомира, Жељомирка, Жељослава,
Жепа,
Жерана,
Жива2, Живадина, Живадинка, Живана, Живанија, Живаница, Живанка, Живена2, Живица, Живка, Живкана, Живкица,
Живоданка, Живодарка, Живодрага, Живојина, Живојинка, Живојка, Живољуба, Живољупка, Живомира, Живомирка, Живомирна, Живорада, Живорадка, Живоратка, Живосава, Живослава, Живославка,
Жидислава3,
Жижа,
Жиница, Жинка,
Житомирка, Житослава,
Жубора, Жуборка,
Жуђана, Жуђена, Жуђенка,
Жујка,
Жуна, Жунка,
Журна

 

 

 

Појашњења
1. Скраћено /хипокористик/ од Снежана.
2. Име слов. божанства. Види С. Петровић, стр. 108.
3. Име забележено у Хрватској 1232. Види В. Михајловић, стр. 402.

Povratak na Mali slovenosrpski imenoslov