СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 
З

 

 

 

Изворна српска и словенска имена
Зага, Загомира, Загомирка, Загора, Загорка, Загоркиња,
Зара, Зарана, Заранка, Зарунка,
Збиљка, Збислава, Зборислава,
Звезда, Звездана, Звезданка, Звездија, Звездисава, Звездислава, Звездица, Звездобрана, Звездобранка, Звездомира, Звездосава, Звездослава, Звиздана,
Звона, Звонимила, Звонимира, Звонимирка, Звонислава, Звонка, Звончица,
Здена, Зденија, Зденислава, Зденка, Здеслава, Здеславка, Здеславна,
Здрава, Здравица, Здравка, Здравојка, Здравомила, Здравомира, Здравомирка, Здравослава, Здравославка,
Зеленика, Зеленка, Зеленкоса,
Зеница,
Зетана, Зетанка,
Зимана, Зимена, Зимовка,
Злата, Златана, Златанка, Златибора, Златиборка, Златива, Златика, Златимира, Златинка, Златица, Златка, Златна, Златодарка, Златојка, Златолика, Златомира, Златомирка, Златосава, Златослава, Златославка, Златуна, Златунка, Злаћа, Злаћана,
Змаја, Змајка,
Знамена, Знаменка,
Зова, Зовка, Зоја, Зојка, Зока,
Зона, Зоне, Зонка,
Зора, Зорана, Зоранка, Зорија, Зоријана, Зоријанка, Зорика, Зорина, Зоринка, Зорисава, Зорислава, Зорица, Зорја, Зорјана, Зорка, Зорна, Зорољуба,
Зрена, Зренка,
Зрина, Зринка,
Зрна, Зрнија, Зрника, Зрнка

 

 

Страна имена у српском народу
Зарија, Зарина, Захарија, Захарина, Захарка, Зумбулка

Povratak na Mali slovenosrpski imenoslov