СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 
С

 

 

Изворна српска и словенска имена
Сабора, Саборка,
Сазда, Саздана, Сазна, Сазнана,
Самоборка, Самовила,
Санана, Санка, Сања, Сањана, Сањица,
Свамира, Свамирна,
Сванибора, Сваниборка, Сванимира, Сванимирка, Сванислава, Сванојка, Свануша,
Сваслава,
Свевида, Свемила, Свемира, Свемирка, Сверада, Свеслава,
Света, Светимира, Светимирка, Светисава, Светисавка, Светислава, Светиславка,
Светла, Светлана, Светлуша, Светлушка1,
Светогора, Светогорка, Светозара, Светозарка, Светомила, Светомилка, Светомира, Светомирка, Светосава, Светосавка, Светослава,
Свиборка,
Свила, Свилана, Свилена, Свиленка, Свилка,
Свобода,
Себислава,
Севера, Северина, Северинка, Северка,
Сеја, Сејислава, Сејка, Сејмила, Сека, Секана,
Села, Селимирка, Селинка, Селислава,
Сембера, Семберија, Семберка,
Сена, Сенка, Сења,
Сесвета, Сеслава, Сеславка,
Сеша, Сешка,
Ситна, Ситница,
Сјајка, Сјајна,
Скоросава, Скорослава, Скорославка,
Скромна,
Слава, Славена, Славенка, Славидарка, Славија, Славијана, Славијанка, Славимира, Славимирка, Славинија, Славинка, Слависава, Славислава, Славица, Славјана, Славјанка, Славка, Славна, Славојка, Славољуба, Славољупка, Славомила, Славомира, Славомирка,
Славуја, Славујка, Славуша,
Слада, Сладојка, Сладуна, Сладунка,
Слађа, Слађана, Слађена, Слађенка, Слађуна, Слађунка, Слатка,
Слобода, Слободана, Слободанка, Слободарка, Слободија, Слободина, Слободинка, Слободна,
Словена, Словенка, Словина, Словинка, Словка,
Смела, Смерна, Смешка,
Смилана, Смиља, Смиљана, Смиљанка, Смиљевка, Смиљена, Смиљка,
Смиона, Смионка, Смирна,
Снежа, Снежана, Снежанка, Снежна,
Снена, Сненка,
Снешка, Снешкица,
Снивана, Сњежа,
Сојка,
Сока, Сокола, Соколија, Соколина, Соколица, Соколка, Сокуша,
Спаса, Спасава, Спасена, Спасенија, Спасенка, Спасија, Спасика, Спасимира, Спасимирка,
Спасина, Спасинка, Спаска, Спаслава, Спасоја, Спасојка,
Спомена, Споменика,
Срба, Србијана, Србијанка, Србина, Србинка, Србисава, Србислава, Србиславка, Србица, Србобранка, Србољуба, Србољупка,
Срда, Срдана, Срђана, Срђанка,
Сребра, Сребрана, Сребрена, Сребренка, Сребрија, Сребрина, Сребрица, Сребрна,
Сретана, Сретанка, Сретена, Сретенија, Сретенка,
Сретна, Сретнија, Срећа, Срећана, Срећка, Срећна,
Срмка, Срна, Срнка,
Српка,
Стада, Стадија, Стадомира, Стаја, Стајка, Стајна, Стака,
Стамена, Стаменија, Стаменка,
Стана, Станивојка, Станија, Станијанка, Станика, Станимила, Станимира, Станимирка, Станисава, Станислава, Станиславка, Станица, Станка, Станојка, Станојла, Станољуба, Станољупка, Станомила, Станомира, Станомирка, Станука, Стануша,
Стаса, Стасија, Стаска, Стаћа, Сташа,
Стоименка, Стоимирка, Стоисава,
Стоја, Стојадина, Стојадинка, Стојана, Стојанка, Стојимира, Стојимирка, Стојисава, Стојислава, Стојиславка, Стојица, Стојка, Стојма, Стојмана, Стојманка, Стојмила, Стојмира, Стојмирка, Стојна2, Стојслава, Стојславка, Стојша, Стојшица, Стокица, Стола, Стоша, Стошица,
Страха, Страхана, Страхија, Страхимира, Страхимирка, Страхина, Страхиња, Страшка,
Стрелка,
Студа, Студена, Студенка,
Сувобора, Сувоборка,
Суђа, Суђена,
Сузана, Сузица,
Сунчана, Сунчанка, Сунчица,
Сутона, Сутонка,

 

 

 

 

Комбинација
Стратомира, Стратомирка

 

 

 

 

Страна имена у српском народу
Сава, Савастија, Савета, Савина, Савинка, Савиња, Савка, Савона, Савуна, Сајка, Санда, Сандра, Сара, Саша, Сашенка, Сашењка, Сашица, Сашка, Севдалина, Сејдефа, Селена, Сибина, Сибинка, Сида, Силва, Силвана, Силвија, Симана, Симанија, Симанка, Симена, Симеона, Симеонка, Симеуна, Симеунка, Симка, Симона, Симонида, Синадина, Синђа, Синђелија, Синђелка, Соја, Сојана, Соња, Сосана, Софија, Софијана, Софијанка, Софка, Срма, Стевана, Стеванија, Стеванка, Стевка, Стеја, Стејана, Стејанка, Стејка, Степа, Степана, Степаница, Степанија, Степка, Стефана, Стефанија, Стефанка, Стефка, Стратија,

 

 

 

 

Појашњења
1. Словачко име.
2. Име виле у срп. нар. песми. Види Т. Ђорђевић, стр. 87.

Povratak na Mali slovenosrpski imenoslov