СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 
Р

 

 

 

Изворна српска и словенска имена
Рада, Радана, Раданка, Радача,
Раденка,
Радиборка, Радивоја, Радивојка, Радивојна, Радија, Радика, Радимила, Радимира, Радимирка, Радина, Радинка, Радисава, Радисавка, Радислава, Радиславка, Радица,
Радмила, Радмилка, Радмирна, Радна,
Радобојка, Радована, Радованија, Радованка, Радовида, Радовина, Радовинка, Радојка, Радојла, Радојлија, Радољупка, Радомила, Радомилка, Радомирка, Радомирна, Радона, Радоница, Радонка, Радосава, Радосавка, Радосанка, Радосија, Радосина, Радосинка, Радослава, Радославија, Радославка, Радославна, Радосна, Радосница, Радоста, Радостива, Радостија, Радостина, Радостиња,
Радуја, Радујка, Радука, Радула, Радулина, Радулинка, Радулица, Радулка, Радумила, Радумилка, Радумира, Радумирка, Радуна, Радунка, Радусина, Радусинка, Радуслава, Радуша, Радушка,
Рађа, Рађана, Рађенка,
Развигора, Развигорка, Разума, Разумена, Разуменка, Разумина, Разумирка, Разумка, Разумна,
Рајика, Рајила, Рајинка, Рајка, Рајкица, Ракита, Раљка,
Раника, Ранимила, Ранимира, Ранисава, Ранислава, Ранка, Ранодана, Раноданка, Ранодарка, Ранодарна, Ранојка, Ранојла, Раномила, Раномилка, Раноранка, Раносава, Ранослава,
Расија, Расијана, Раска, Раста, Растимира, Растимирка, Растислава, Растка,
Ратибора, Ратиборка, Ратимира, Ратимирка, Ратина, Ратинка, Ратислава, Ратка, Ратислава, Ратка, Ратоборка, Ратоборна, Ратомира, Ратомирка, Ратомирна, Ратосава, Ратослава,
Рашељка, Рашија, Рашка,
Ресава, Ресавка,
Родана, Родна, Родољуба, Родољубна, Родољупка,
Рођа, Рођена, Рожана, Рожина1,
Роса, Росана, Росанка, Росија, Росина, Росна, Росуља, Росуљка,
Руда, Рудана, Рудика, Рудица, Рудмила,
Ружа, Ружица,
Рузма, Рузмана, Рузманка, Рузмарина, Рузмаринка, Рузмирка,
Румена, Руменка, Руска, Рушка

 

 

 

 

Комбинација
Равија, Равијојла2, Равијола

 

 

 

 

Страна имена у српском народу
Ранђа, Ранђела, Ранђелија, Ранђелина, Ранђелка, Ранђија, Рафаела, Рафаила, Рахела, Рахиља, Рисима, Ристана, Ристина, Ристиња, Ристојка, Ристосија, Ристуша, Роксана, Роксанда, Роксандра, Романа, Росалија, Росанка, Руђера

 

 

 

 

Појашњења
1. Види В. Михајловић, стр. 404.
2. Име виле у срп. нар. песми. Види Т. Ђорђевић, стр. 86.

Povratak na Mali slovenosrpski imenoslov