СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 
П

 

 

Изворна српска и словенска имена
Пагана, Паганка,
Пајка, Панонка,
Пауна, Паунија, Пауница, Паунка, Пауша,
Пахуља,
Пеја,
Перивоја, Перисава, Перислава, Периславка, Перка, Перна, Перунија, Перуника, Перунка,
Петка, Петкана, Петкосава, Пецка,
Плава, Плавица, Плавка, Плавна, Плавуја, Плавуна, Плавуша,
Пламена, Пламенка,
Планина, Планинка, Племенка,
Плетикоса,
Погода1, Подгора, Подгорка,
Позна, Познана, Познанка,
Пољка,
Поменка,
Правда, Правдана, Правдимира, Правдисава, Правдисавка, Правдисалва, Правдиславка, Правдица, Правдољуба, Правдољупка, Правдомира, Правдомирка, Правдосава, Правдосавка, Правдослава, Правдославка,
Правомира, Правомирка, Православа, Православка,
Првана, Прванка, Првена, Првенка, Првислава, Првица, Првка, Првобора, Првоборка, Прводанка, Прводарка, Првозорка, Првојка, Првомила, Првомилка, Првомира, Првомирка, Првосава, Првосавка, Првосеја, Првослава, Првославка, Првославна, Првоша,
Преда, Предана, Преданка, Предивна, Педимила, Предимира, Предисава, Предислава,
Предрага, Премила, Премилка, Премилна, Премирна, Претиха, Претихна,
Приба, Прибимила, Прибимира, Прибимирка, Прибина, Прибинка, Прибисава, Прибислава, Прибиславка,
Пријана, Прикосава, Прикослава,
Припегала2,
Продана, Проданка,
Проја, Пројка,
Промина,
Пупољка,
Пчела, Пчелица

 

 

 

 

Комбинација
Павлимира, Павлимирка, Петромила, Петромира, Петросава, Петрослава

 

 

 

 

Страна имена у српском народу
Пава, Павела, Павица, Павка, Павла, Павленија, Павлија, Павлина, Павлинка, Павојка, Павона, Павуна, Павуша, Параскева, Партенија, Паула, Паулина, Пела, Пелагија, Пеладија, Перса, Персица, Петра, Петрана, Петранка, Петрија, Петрина, Петриња, Петрица, Петриша, Петронела, Петронија, Петруна, Петрунка, Петруњела, Петруњелица, Петруша, Петрушка, Полексија, Прока, Прокопија

 

 

 

 

Појашњења
1. Име слов. божанства. Види С. Петровић, стр. 108.
2. Исто, стр. 156.

Povratak na Mali slovenosrpski imenoslov