СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 
Љ

 

 

Изворна српска и словенска имена
Љеља,
Љепава, Љепојка, Љепосава, Љепосавка, Љепослава, Љепославка, Љепша,
Љерка,
Љиља, Љиљана, Љиљанка, Љиљка,
Љуба, Љубава, Љубана, Љубанка,
Љубивојка, Љубија, Љубика, Љубима, Љубимира, Љубимирка, Љубимка, Љубина, Љубинка, Љубисава, Љубисавка, Љубислава, Љубиславка, Љубица, Љубичица,
Љубодрага, Љубодража, Љубојка, Љубомила, Љубомилка, Љубомира, Љубомирка, Љубомирна, Љубосава, Љубосавка, Љубослава, Љубостиња,
Љубуша,
Љувена1,
Људмила,
Љуља,
Љупка,
Љутомира, Љутомирка,
Љуша

 

 

 

 

 

Појашњења
1. Види М. Медић, стр. 153: Стари придев љувена /љубљена/ узет за име.

Povratak na Mali slovenosrpski imenoslov