СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 
Л

 

 

Изворна српска и словенска имена
Лабуда, Лабудица,
Лагана,
Лада, Ладана, Ладарица, Ладимирка, Ладислава, Ладислава, Ладка,
Лала, Лалица,
Ламенка, Лампирица, Лана,
Ласта, Ластавица,
Латица, Латка, Лауш1,
Лахора, Лахоркиња,
Лела, Лелија, Лелица, Леља, Лена, Ленка,
Лепа, Лепава, Лепана, Лепка, Лепојка, Лепомира, Лепомирка, Лепосава, Лепосавка, Лепослава,
Лептирица, Лепша,
Летинка, Летисава, Летица, Летоданка, Летона2, Летосава, Летосавка,
Лика, Ликосава, Ликослава,
Лила, Лиљана, Лина, Липа,
Ловора,
Лоза, Лозана, Лозанка, Лозица, Лозна3,
Лола,
Лугвица4, Лугица, Луговка4

 

 

 

 

Комбинација
Лавослава

 

 

 

 

Страна имена у српском народу
Лазара, Лазаркиња, Лара, Лариса, Латинка, Леа, Леда, Лекса, Лексија, Леона, Леоница, Леонора, Леонтија, Леонтина, Лидија, Лија, Лијана, Лилијана, Лукана, Лукијана, Луна, Лунка, Луца, Луција

 

 

 

 

Појашњења
1. Пећки поменик, 15. век.
2. Чешко име.
3. Потврђено у Пећком поменику. Види В. Михајловић.
4. Из руске ономастике.

Povratak na Mali slovenosrpski imenoslov