СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 
К

 

 

Изворна српска и словенска имена
Калина, Калинка, Калопера, Калоперка,
Камена, Каменка,
Канда1,
Китица, Кићана, Кићена,
Клисура,
Кова, Кована, Кованија, Ковијана, Ковијанија, Ковиљка, Ковинка, Ковица, Ковјана, Ковна,2
Коледа, Колена, Коленда,
Конопља3,
Копрена,
Корана, Кордунка,
Коса4, Косана4, Косанка, Косара, Косенија, Косенка, Косовка,
Кохана5,
Коштана,
Кошута, Кошутица,
Крајимира, Крајина, Крајисава, Крајислава, Крајна,
Красена, Красенка, Красиборка, Красива, Красилка, Красимира, Красина, Красинка, Красица, Красна, Краснослава, Красојка, Красопана6, Красуља, Красуљка,
Креманија, Кремена, Кременка,
Кринка,
Круна, Крунисава, Крунислава, Круносава, Крунослава,
Кћерана,
Кујава, Кујача, Кујова,
Купина, Купиница, Купинка

 

 

 

 

Комбинација
Кадисава, Којислава, Крстислава, Крстоданка, Крстодарка, Крстослава, Крстославка

 

 

 

 

Страна имена у српском народу
Када, Кадива, Кадивка, Кадуља, Кандосија, Касија, ката, Каталина, Катарина4, Катаринка, Катина, Катица, Катја, Каћа, Каћуна, Кирила, Којадина, Којадинка, Комнена, Комненија, Комненка, Конкордија, Константина, Константинка, Констанца, Констанција, Костадина, Костадинка, Криста, Кристана, Кристина, Кристинка, Кристиња, Крсмана, Крсманија, Крсна, Крстана, Крстанка, Крстија, Крстијана, Крстина, Крстиња, Крстосија, Кузмана, Кузманија, Кузманка, Кумрија

 

 

 

 

Појашњења
1. Види Речник - В.С. Караџић и В. Михајловић /стр. 500/.
2. Пасив глагола ковати. Као Продан, Продана.
3. Види Речник - В.С. Караџић.
4. Име виле у срп. нар. песми. Види Т. Ђорђевић, стр. 85, 87.
5. Име општесловенско по свом карактеру. На чешком, пољском, лужичкосрпском, украјинском... значи 'волети'.
6. Име слов. божанства. Види С. Петровић, стр. 108.

Povratak na Mali slovenosrpski imenoslov