СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 
Г

 

 

Изворна српска и словенска имена
Гајислава, Гарава,
Гвозда, Гвоздана, Гвозденија, Гвозденка,
Гиздава, Гиздана,
Гледа, Гледана, Гледна,
Глогиња,
Годимила, Годимира, Годимирка, Годна,
Гоја, Гојана, Гојанка, Гојена, Гојенка, Гојисава, гојислава, Гојиславка, Гојка, Гојмира, Гојна, Гојсава, Гојслава, Гојша,
Голислава1,
Голуба, Голубана, Голубица, Голупка,
Гомирка, Гомирна,
Гора, Горана, Горанка,
Горда, Гордана, Горданка, Горденка, Гордија, Гордијана, Гордина, Гординка, Гордислава, Гордица,
Горена, Горенка, Горимира, Горимирка, Горинка, Горисава, Горислава, Гориславка, Горица, Горја, Горјана, Горјанка, Горка, Горољупка, Горуша,
Госава, Гослава,
Госпа, Госпава, Госпана, Господина, Господинка, Госпођа, Госпођинка, Госпојинка,
Госта, Гостана, Гостимила, Гостимира, Гостимирка, Гостисава, Гостислава, Гостиславка, Гостољупка, Гостуша,
Гоца, Гошна,
Града, Граденка, Градимила, Градимира, Градимирка, Градинка, Градиња, Градисава, Градислава, Градојка, Градуна, Градунка, Гранка,
Грда, Грдана, Грдна, Гривна, Грлица,
Грозда, Гроздана, Грозданка, Гроздена, Грозденка, Гроздија, Гроздијана, Гроздијанка, Гроздина,
Громослава,
Груба, Грубана, Грубица, Грубна,
Груда,
Гугута.

 

 

 

 

Комбинација
Гиносава, Гинославка

 

 

 

 

Страна имена у српском народу
Гаврила, Гаврилка, Георгија, Георгина, Гина, Глигорина, Глорија, Гмитра

 

 

 

 

Појашњења
1. Пољско име.

Povratak na Mali slovenosrpski imenoslov