СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 
Е

 

 

 

Изворна српска и словенска имена
/

 

 

Страна имена у српском народу
Ева1, Евга, Евгенија, Евдокија, Евдоксија, Евита, Евина,Евица, Евросима, Екатарина, Елена, Еленка, Елизабета, Елисавета, Емилија, Ерина, Ефимија

 

 

 

 

 

Појашњења
1. В. Михајловић наводи да ''женско име Ева срећемо у старословенским споменицима 11. века''. Види стр. 383. М. Медић име Ева објашњава искључиво као хебрејско са значењем 'мајка живота'. Види стр. 137. Остали аутори углавном не помињу готово ниједно изворно српско име са почетним словом Е.

Povratak na Mali slovenosrpski imenoslov