СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 
Д

 

 

 

Изворна српска и словенска имена
Дабижива, Дабина, Дабислава,
Давина, Давора, Даворија, Даворијана, Даворијанка, Даворика, Даворина, Даворинка, Даворка,
Дада,
Дајка, Дајмира,
Далибора, Далиборка, Далимила,
Дамира, Дамирка,
Дана, Данила, Данилка, Данислава, Даница, Данка, Данојка, Данојла, Данчица,
Дара, Дарија, Дарина, Даринка, Дарислава, Дарица, Дарја, Дарка, Даромира, Даромирка, Даросава, Дарослава,
Двина,
Дворја, Дворјана, Дворка, Дворна,
Дева, Девана, Девица, Девка, Девојана,
Делимира, Делимирка, Делинка, Делка,
Деса, Десана, Десанка, Десибора, Десиборка, Десимила, десимира, Десимирка, Десисава, Десислава, Деска,
Дехуша, Дешка,
Дивка, Дивљана, Дивна,
Дикана, Дикица, Дикосава, Дикослава,1
Дјева, Дјевана, Дјевка,
Доба, Добра, Добрава, Добраја, Добрана, Добранка, Добрача, Добрашинка, Добре, Добрена, Добренка, Добривојка, Добрија, Добријана, Добрика, Добрила, Добрина, Добринка, Добрисава, Добрислава, Добрица, Доброљуба, Доброљупка, Добромила, Добромира, Добромирка, Добросава, Доброслава, Доброславка, Добростива, Доброта, Добруља, Добруна, Добрунка, Добруша,
Довијана,
Дојна,
Дока, Докна,
Долица, Долка, Доља,
Дома, Домира, Домјена, Домјенка, Домољуба, Домослава,
Доста, Достана, Достиња,
Драга, Драгава, Драгана, Драгија, Драгина, Драгиња, Драгињица, Драгица, Драгмила, Драгна, Драгобила2, Драгојана, Драгојка, Драгојла, Драгољуба, Драгољупка, Драгомана, Драгомила, Драгомира, Драгомирка, Драгорада, Драгосава, Драгосавка, Драгослава, Драгославка, Драгославна, Драгост, Драгостива, Драгостиња, Драгуна, Драгунка, Драгутинка, Драгуша, Драгчица,
Дража, Дражана, Дражанка, Дражена, Драженка, Дражесава, Дражеслава, Дражеславка, Дражесна, Драшка,
Дрена, Дренимира, Дренисава, Дренислава, Дренка,
Дрина, Дринимира, Дринислава, Дринка,
Дубрава, Дубравка,
Дугана,
Дуда, Дуја, Дујка,
Дукатина, Дукатинка,
Дулка,
Дунава, Дунавка, Дунајка,
Дуња, Дуњица, Дуњка,
Дурмиторка,
Духна3, Духовена, Духовоја,
Душа, Душана, Душанка, Душена, Душенка, Душица, Душка

 

 

 

 

Страна имена у српском народу
Дамјана, Дамјанка, Данијела, Дафина, Дејана, Дејанка, Деспа, Деспина, Деспинка, Деспиња, Деспотиња, Дијана, Димитра, Димитрија, Димитрина, Димка, Дмитра, Дмитрија, Дмитрина, Докса, Доксија, Дорјана, Доротеја, Доротија

 

 

 

 

Појашњења
1. У значењу ''дивља''. Ова реч је преко имена са основом Дика- остала у српском језику, а у руском и украјинском се користи уобичајено
2. Име виле у срп. нар. песми. Види Т. Ђорђевић, стр. 87.
3. Пољско име

Povratak na Mali slovenosrpski imenoslov