СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 
А

 

 

 

Изворна српска и словенска имена
Агнежина1, Агнија, Агница2,
(Алесандра3 ),

 

 

 

Комбинација
Андесила4

 

 

 

Страна имена у српском народу
Аврамка, Адамка, Адријана, Александра, Александрина, Алексида, Алексија, Алексина, Алимпија, Алка, Ана, Анастазија, Анастасија, Ангела, Ангелина5, Анда, Андрејка, Андријана, Андрина, Анђа, Анђела, Анђелија4, Анђелика, Анђелина, Анђелка, Аница, Аничица, Анка, Анкица, Антонија, Анука, Ануша, Анушка, Анчица, Ања, Аранђа, Аранђелија, Арсена, Арсенија, Асја, Аска, Атанасија

 

 

 

 

Појашњења
1. Види В. Михајловић, стр. 404.
2. Агни - Огањ!!! Поједини аутори ову врсту имена сматрају у основи грчким, са значењем чист, невин. Лично бих била склона претпоставци, да су у том случају Грци примили један много ранији утицај - од народа несумњиво аријевског порекла. А и значење се поклапа; познато је да ватра и огањ заиста имају прочишћујуће својство.
3. Има извесних аутора који име Александар, Александра изводе у овој верзији, при чему оно значи ''дар леса''. Најчешће су то припадници нове српске историјске школе. Други аутори, опет, враћају се даље у аријевску прошлост и објашњавају га као ''сунца дар'', пратећи његове фонетске промене кроз различите језике. С друге стране, ово име се уобичајено сматра страним, грчким, и готово да се уопште не разматра у досадашњим српским именословима. Питање овог имена је веома сложено и свака теза изнесена у вези са њим има своје чињенице. Ето, сетимо се да је први Александар кога знамо тројански краљевић, а Тројанци нису Грци, већ...
4. Име виле у срп. нар. песми. Види Т. Ђорђевић, стр. 85, 87.
5. Име које у буг. нар. песми носи једна од вила. Види Т. Ђорђевић, стр. 85.

Povratak na Mali slovenosrpski imenoslov