СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 
Ж

 

 

 

Изворна српска и словенска имена
Жалимир, Жалко, Жаломир, Жалослав1,
Жар, Жарац, Жарета, Жарило, Жаркета, Жарко, Жаркота,
Ждрал,
Желај2, Желидар, Желидраг, Желимил, Желимир, Желисав, Желислав, Жеља, Жељан, Жељен, Жељенко, Жељимир, Жељко, Жељомир, Жељослав,
Женко,
Жеравица, Жешко,
Жива, Живадин, Живак, Живаљ, Живан, Живанко, Живац, Живислав, Живић, Живица, Живкан, Живко, Живо, Живобор, Живоглав, Живодар, Живодраг, Живоја, Живоје, Живојило, Живојин, Живојица, Живојко, Живојно2, Живољуб, Живомил, Живомир, Живорад, Живосав, Живослав, Живота, Животије,
Жид3, Жидан4, Жидета5, Жидимир, Жидислав5, Жидко,
Жижан2, Жижо, Жика,
Жила, Жилак1, Жиле, Жилета5,
Жиран, Жирко5, Жирослав,
Житимир, Житко, Жито, Житоје, Житомер, Житомил, Житомир, Житомисл6, Житород, Житосав, Житослав,
Жубор, Жуборин, Жуборко,
Жуд, Жудан, Жуђен, Жуђенко,
Жутиша, Жутоје

 

 

 

 

 

 

 

Појашњења
1. Лужичкосрпско име.
2. Реконструкција.
3. Чешко.
4. Хрватско.
5. Руско.
6. Веома старо српско име, сачувано у имену манастира Житомислић.

Povratak na Mali slovenosrpski imenoslov