СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 
З

 

 

 

Изворна српска и словенска имена
Завид, Завида, Завиша,
Загора, Загоран, Заруба,
Збиљко, Збислав, Збиша,
Зборисав, Зборислав,
Звездан, Звезданко, Звездиша, Звездодраг, Звездојав, Звездоје, Звездосав, Звездослав, Звиздан,
Звонан, Звонашин, Звонимир, Звонисав, Звонислав, Звониша, Звонко,
Здедраг, Зденко, Здеслав,
Здимир,
Здравац, Здравиша, Здравко, Здравоје, Здравољуб, Здравомил, Здравомир, Здраворад, Здравослав,
Зебета1, Зебин1,
Зелен, Зеленко, Зелко, Зелодраг,
Земљидраг,
Зиман, Зимзелен, Зимодар, Зимоња, Зимослав, Зимоша,
Зироје,
Златан, Златанко, Златенко, Златибор, Златиборко, Злативој, Злативоје, Златидар, Златимир, Златисав, Златислав, Златиша, Златко, Злато, Златобор, Златоглав, Златоја, Златоје, Златокос, Златољуб, Златомил, Златомир, Златород, Златосав, Златослав, Златохна, Златун1,
Зло2, Злоглави2, Злодеј, Злојна1, Зломисл3, Злорадо,
Змајко, Змијан, Змијаш1,
Зобен1,
Зовко,
Зор4, Зоран, Зорац, Зорета, Зорибор, Зоривој, Зоривоје, Зоридар, Зоријан, Зорилко, Зорило, Зориљ, Зоримил, Зоримир, Зорисав, Зорислав, Зориш1, Зориша, Зорко, Зорно, Зоро, Зороје, Зорољуб, Зорун,
Зрел, Зрелиша, Зрелко, Зрен, Зринко,
Зрн, Зрнивој, Зрнко, Зрноје, Зрнољуб, Зрномил, Зрномир, Зрносав, Зрнослав,
Зубач5, Зубер6.

 

 

 

Комбинација
Зенибор, Зенидан, Зенидар, Зенислав, Зениша7

 

 

 

Страна имена у српском народу
Зарија, Зарије, Зосим,

 

 

 

 

Појашњења
1. Реконструкција.
2. Име припада ''најстаријем језичком слоју''; потврђено још 852. године. Види: В. Михајловић, стр. 438.
3. Реконструкција и пољско име.
4. Према литератури, женско име Зора које нам је и данас познато, заправо је изведено од старијег и мушког имена Зор.
5. Писмена потврда у Дечанским хрисовуљама. Види В. Михајловић, стр. 452.
6. Забележено као руско име.
7. Постоје извесна неслагања међу ауторима када је реч о именима са основом Зен-, Зени-. В. Михајловић /стр. 431/ сам није сигуран у вези са значењем и тумачи је на два могућа начина - као утицај мусл. лич. имена Зенит или катол. хришћ. имена Зенобије. М. Медић /стр. 57/ сматра да основа Зен-, Зени-, значи зена, зеница.

Povratak na Mali slovenosrpski imenoslov