СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 
В

 

 

 

Изворна српска и словенска имена
Вадим1,

Ваздан, Ваздар, Вазмослав,

Ваистина2,
Вајо, Вајчета, Ваљко, Вања, Васлав,
Ватко, Ватомир, Ватрен, Ватренко, Ватродар, Ватромир, Ватрослав,
Ведар, Ведран, Ведранко, Ведридан, Ведридар, Ведрило, Ведримил, Ведримир, Ведрислав, Ведриша, Ведродар, Ведрољуб, Ведромил, Ведромир, Ведросав, Ведрослав,
Везимир,
Вејко3,
Векомир, Векосав, Векослав,
Вела, Велебит, Велемир, Велемисл, Велен, Велес, Велесав, Велеслав, Велет, Велета,
Велибор, Веливој, Веливоје, Велидан, Велидар, Велимил, Велимир, Велин, Велинко, Велирад, Велирод, Велисав, Велисал, Велислав, Велихна, Велица, Велич, Величко, Велиш, Велиша, Велишко, Велодар, Велоја, Велоје, Велош,
Веља, Вељан, Вељач, Вељиша, Вељко, Вељо,
Венделин, Вендислав,
Венцеслав,
Веран, Веридар, Веримир, Верислав, Вериша, Верко, Веролад, Верољуб, Веромил, Веромир, Веросав, Верослав,
Весел, Веселак, Веселин, Веселић, Веселица, Веселиша, Веселко, Весељак, Весељко, Весеоко4, Весимил, Весимир, Веско,
Ветрадин, Ветран, Ветрољуб, Ветромил, Ветромир,
Вечерин, Вечерко,
Вига, Виган, Вигањ, Вигор,
Вид, Видак, Видан, Видач, Виден, Виденко, Видин, Видисав, Видислав, Видић, Видиша, Видко, Видмир, Видо, Видован, Видовдар, Видој, Видоје, Видојица, Видојко, Видолик, Видољуб, Видомил, Видомир, Видосав, Видослав, Видош, Видран, Видун, Видуш, Виђан, Виђен,
Вија, Вијак, Вијодруг, Вијор, Вијун,
Вила, Вилан, Вилат, Вилац, Вилиман, Вилисав, Вилич, Вилича, Вилко, Виљан,
Виник, Винислав, Винко, Виноје, Виноша, Винубрат, Виобор, Виобран, Виогор,
Вислав, Висоје,
Вита, Витак, Витан, Витас, Витибор, Витислав, Витић, Витица, Витко, Витобор, Витој, Витоје, Витолик, Витољуб, Витомил, Витомир, Витор, Виторад, Виторог5, Витород, Витосав, Витослав, Виточ, Витош, Вихор, Вицко,
Вишедраг, Вишенко, Вишерад, Вишерод, Вишеслав, Вишић, Вишица, Вишко,
Вјачеслав, Вјечеслав6,
Влад, Влада, Владан, Владанко, Владе, Владенко, Владета, Владешин, Владибој, Владибор, Владија, Владило, Владимил, Владимир, Владинко, Владислав, Владић, Владихна, Владица, Владиша, Владо, Владоје, Владојле, Владољуб, Владомил, Владомир, Владоња, Владосав, Владослав, Владош, Владуј, Владун, Влађ, Влађа,
Влаин, Влаислав, Влајика, Влајисав, Влајисал, Влајислав, Влајко,
Власа, Власије, Власин, Власихна, Власоје, Власота8,
Власта, Властимир, Властислав, Властко, Властољуб, Властомир, Влатко,
Влач, Влчерин,
Водало, Водан, Водоје,
Воимир, Воин, Воисав, Воислав, Воја, Војак, Војан, Војанко, Војдан, Војдраг, Војевој, Војило, Војимил, Војимир, Војин, Војисав, Војислав, Војихна, Војица, Војиша, Војкан, Војко, Војмил, Војмир, Војна, Војно, Војољуб, Војомил, Војомир, Војосил, Војослав, Војсил, Војслав, Војуш, Војчина, Војша,
Волак, Волен, Волимир, Волислав,
Волк, Волкан7,
Волос8,
Вољен, Вољеша,
Вран, Вранеш, Вранеша, Вранешко, Вранич, Враниша, Вранко, Враноје,
Врата, Вратан, Вратило, Вратимир, Вратислав, Вратиша, Вратко, Вратоје,
Врашен,
Врбан, Врбисав, Врбислав,
Врелољуб,
Врлета, Врлиша, Врсил,
Врхоје, Врхослав, Врхун,
Всемил, Всерад,
Вудра, Вудраг, Вудрак, Вудро,
Вуич, Вујак, Вујан, Вујасин, Вујат, Вујач, Вујаш, Вујашин, Вујашко, Вује, Вујета, Вујило, Вујимил, Вујимир, Вујин, Вујина, Вујисав, Вујислав, Вујић, Вујица, Вујич, Вујиша, Вујко, Вујмил, Вујмило, Вујмио, Вујмир, Вујо, Вујомир, Вујослав, Вујош, Вујчета, Вујчило, Вујчин, Вујчина,
Вук, Вукадин, Вукаило, Вукајло, Вукал, Вукалица, Вукало, Вукаљ, Вукан, Вукас, Вукач, Вукаш, Вукашин, Вукдраг, Вукела, Вукеша, Вукија, Вукин, Вукина, Вукисал, Вукић, Вукич, Вукиша, Вукман, Вукмил, Вукмиљ, Вуко, Вукобрад, Вукобрат, Вукобрз, Вуковој, Вукодар, Вукодије, Вукодој, Вукодоја, Вукодраг, Вукодруг, Вукоица, Вукој, Вукоја, Вукоје, Вукојло, Вукол, Вукола, Вуколај, Вукомил, Вукомир, Вукоња, Вукопер, Вукорад, Вукосав, Вукосал, Вукослав, Вукота, Вукохна, Вукоша, Вукрад, Вукса, Вуксан, Вукула, Вукуша, Вукша,
Вула, Вулак, Вулан, Вулаш, Вулета, Вулисав, Вулислав, Вулић, Вулиша, Вулча, Вулче,
Вучак, Вучан, Вучемил, Вучемило, Вучемир, Вучен, Вучеслав, Вучета, Вучин, Вучина, Вучислав, Вучистрах, Вучић, Вучихна, Вучица, Вучко, Вучоје, Вучоња, Вучосав, Вучур, Вучура,
Вушан, Вушка, Вушко, Вушур, Вушут

 

 

 

Страна имена у српском народу
Васа, Васил, Василије, Васко, Васо, Васоје8, Васкрсије, Велизар, Викентије, Виктор, Вилота, Вилотије

 

 

 

 

Појашњења
1. П. Стевановић: ''Највероватније потиче од струс. речи вадити, 'сејати забуну'. Види стр. 15.
2. Види В.Лазаревић, стр. 85.
3. Види М. Грковић: Речник личних имена код Срба.
4. Исто.
5. Назив планине узет за име. Види М. Медић, стр. 37.
6. Старословенска имена, каснији еквивалент им је Вишеслав. Види М. Медић. Такође П. Стевановић, стр. 19.
7. Старословенска имена у српском именослову /види М. Медић/, заправо архаични облик имена Вук, Вукан /А.М.О/.
8. Подразумева се да је већини познато како је Велес једно од важнијих словенских божанстава. Но, није наодмет погледати имена као што су Власа, Власије, Власин, Власихна, Власоје, Власота и сетити се да су она заправо изведена од имена овог божанства, прозваног 'заштитником стоке'. Ту улогу заштитника у хришћанству је добио св. Василије. У њему се заправо скрива словенски Велес, Волос. За претпоставити је онда и да се иза имена као што су Васа, Васил, Васко скривају некадашња старословенска имена, односно онај њихов симболички део... А.М.О.

Povratak na Mali slovenosrpski imenoslov