СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 
Т

 

 

Изворна српска и словенска имена
Тајан, Тајиша,
Талислав, Талоје, Талољуб,
Танкосав,
Татимил, Татимир, Татислав, Татољуб, Татомил, Татомир, Татослав,
Ташимир, Ташимир, Ташислав, Ташко,
Тврдак, Тврдан, Тврден, Тврденко, Тврдета, Тврдимир, Тврдина, Тврдисав, Тврдислав, Тврдиша, Тврдко, Тврдоје, Тврдослав, Тврдош, Твртко,
Темељко,
Тешан, Тешемир, Тешибор, Тешивој, Тешидар, Тешило, Тешимил, Тешимир, Тешко, Тешман,
Тија, Тијак, Тијан, Тијо, Тијосав, Тијослав,
Тика, Тикан, Тикомир, Тикосав, Тикослав,
Тиобор, Тиодар, Тиомил, Тиомир, Тиосав, Тиослав,
Тихан, Тихић, Тихна, Тихо, Тихоје, Тихомил, Тихомир, Тихорад, Тихоран, Тихосав, Тихослав,
Тица,
Тишан, Тишина,
Тјехомил, Тјехослав1,
Толемир, Толимир, Толислав, Толиша,
Топлица,
Тоша, Тошко,
Траил, Траја, Трајан, Трајило, Трајко, Трајло, Трајомир, Трајче,
Требица,
Трен, Тренко, Трепко,
Тресимир,
Тројан, Тројило,
Трпимир, Трпиша, Трпко,
Трсивлк2,
Труден, Трудиша,
Туган, Тугован, Тугољуб, Тугомил, Тугомир, Тугослав,
Тунослав

 

 

 

Комбинација
Тадимир, Тадислав, Тадомир, Тадослав, Томидар, Томидраг, Томидруг, Томимир, Томислав

 

 

 

Страна имена у српском народу
Тадеј, Тадија, Тадиша, Танасија, Танасије, Танаско, Таса, Теодор, Теодосије, Теофан, Теофило, Теохар, Тимотеј, Тимотије, Тимче, Тиодор, Тоде, Тодор, Тодорина, Тодорко, Тома, Томан, Томаш, Томашин, Томица, Томиша, Тонко, Трива, Тривул, Тривун, Тривуна, Трипа, Трипоје, Трипун, Трифан, Трифко, Трифун, Триша,

 

 

 

 

Појашњења
1. Ијекавичка варијанта имена Тешислав, Тешимир. Основа је од именице утеха, а не од глагола тешити.
2. Види М. Грковић: Речник имена бањског, дечанског и призренског властелинства у 14. веку.

Povratak na Mali slovenosrpski imenoslov