СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 
Ш

 

 

 

 

Изворна српска и словенска имена
Шако, Шакоје,
Шале,
Шарац, Шаренко, Шарина, Шарихна,
Шижгор1,
Ширко,
Шишко,
Штитко,
Штрб,
Шуј, Шуја, Шујица2,
Шумадин, Шумадинко, Шумар, Шуменко, Шумоје, Шумоња

 

 

 

Страна имена у српском народу
Шимон, Шимун, Шпира, Шпиро, Шћепан, Шћепац

 

 

 

 

Појашњења
1. Старо име непознатог порекла. Види М. Медић, стр. 112. Други аутори га не помињу изричито.
2. Име изведено од старе речи ''шуј'', леви, леворук. Види М. Медић, стр. 112. Други аутори га не помињу изричито.

Povratak na Mali slovenosrpski imenoslov