СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 
С

 

 

Изворна српска и словенска имена
Сава1, Саздан, Самбор, Самовил, Самовлад,
Сване2, Сванибор, Сванислав, Сваниша, Свано, Сваноје,
Свантовид,
Сварог,
Сватислав,
Свебор, Свевид, Свевлад, Сведраг, Свемил, Свемир, Сверад, Сверод, Свеслав,
Свет, Света, Светан, Светибор, Светигор, Светилко, Светимил, Светимир, Светина, Светинко, Светисав, Светислав, Светиша, Светко, Светлан, Светловид, Световид, Световит, Световлад, Светозар, Светоје, Светолик, Светољуб, Светомил, Светомир, Светорад, Светосав, Светослав, Светошин,
Свечин,
Свилен, Свилоје, Свилокос,
Свитуш,
Својило, Својко,
Сћепац,
Себемир, Себеслав, Себимир, Себислав, Себор,
Северин, Северко,
Седмиша, Седраг,
Сејимил, Сејирод,
Селибор, Селимир, Селисав, Селислав, Селиша, Селоје,
Семидраг, Семил, Семорад,
Сенибор, Сенимир, Сенислав, Сениша, Сенко, Сеногор, Сенодар, Сеноје,
Сесвет,
Сиљан,
Синислав, Синиша,
Скорислав, Скориша, Скоровој, Скороје, Скоросав, Скорослав, Скорота,
Слав, Слава, Славе, Славен, Славенко, Славимил, Славимир, Славин, Слависав, Славислав, Славиша, Славјан, Славјанко, Славко, Славобор, Славогој, Славодраг, Славој, Славоје, Славојко, Славолик, Славољуб, Славомил, Славомир, Славорад, Славород, Славослав, Славша,
Слад, Сладан, Сладој, Сладоје, Сладољуб, Сладомир, Сладослав, Сладослов,
Слађ, Слађан, Слађен, Слађенко,
Слободан, Слободанко, Слободар, Слободарко,
Слова, Слован, Словенко, Словко,
Смиљ, Смиљан, Смиљен, Смиљко,
Снежан, Снен, Снениша, Сненко, Сњежан,
Сојан, Соко, Сокол,
Спас, Спаса, Спасан, Спасе, Спасен, Спасеније, Спасимир, Спаско, Спасоја, Спасоје, Спасољуб, Спасомир,
Спомен, Споменко,
Срб, Срба, Србаљ, Србенда, Србијан, Србијанко, Србимир, Србин, Србинко, Србисав, Србислав, Србјан, Србљан, Србмил, Србмир, Србобран, Србодраг, Србоје, Србољуб, Србомил, Србомир, Србосав, Србослав,
Срда, Срдак, Срдан, Срданко, Срдета, Срдило, Срдин, Срдиша, Срдоје, Срдоња, Срдоч,
Срђ, Срђа, Срђан, Срђен,
Сребран, Сребрен, Сребренко, Сребриша, Среброљуб,
Средо, Средоје,
Срез, Среза, Срезоје,
Среја, Сретан, Сретен, Сретеније, Сретенко, Сретислав, Сретко, Сретоје, Сретољуб, Сретомил, Сретомир, Сретослав,
Срећко,
Срниша, Срнко, Срноје,
Српко,
Стадоја, Стадоје, Стадомир,
Стаја, Стајил, Стајило, Стајихна, Стајиша, Стајмил, Стајша, Стала,
Стамен, Стаменко, Стамета, Стамоња,
Станац, Стане, Станета, Станибор, Станивој, Станивоје, Станивук, Станило, Станимил, Станимир, Станисав, Станислав, Станихна, Станиша, Станко, Станоје, Станојица, Станојко, Станојло, Станољуб, Станомир, Станослав, Станош, Станошин, Станша,
Стародуб,
Стоимир, Стоисав,
Стоја, Стојадин, Стојан, Стојанда, Стојвук, Стојил, Стојилко, Стојило, Стојиљко, Стојимил, Стојимир, Стојин, Стојисав, Стојислав, Стојица, Стојиша, Стојкан, Стојко, Стојмен, Стојмил, Стојмир, Стојно, Стојсав, Стојслав, Стојча, Стојша,
Стокан, Столе, Столислав, Столиша, Стомир, Стоша,
Страдимил, Страдимир,
Стражимил, Стражимир, Стражица,
Страја, Страјило, Страјимир, Страјин, Страјко, Страор,
Страстимир, Страстко,
Страхил, Страхило, Страхимир, Страхина, Страхиња, Страхоје, Страхомил, Страхомир, Страхоња, Страхор,
Страцимир, Страшимир, Страшина,
Стрез3, Стрезимир, Стрезоје, Стреја, Стреља,
Стрибор,
Стројило, Стројимир, Стројислав, Стројиша, Стројко,
Студен, Студиша, Студоје,
Сувобор, Сувогор,
Сузиша,
Сунај, Сунцеслав, Сунцослав

 

 

 

Комбинација
Саводар, Савољуб, Савомил, Савомир, Савош, Стевислав, Стратил4, Стратислав, Стратиша

 

 

 

Страна имена у српском народу
Саватије, Савеља, Савета, Саветина, Савина, Савиша, Савле, Самојло, Самуило, Саша, Секула, Серафим, Сергеј, Сергије, Сибин, Сима, Симан, Симеон, Симеун, Синђел, Сотир, Софроније, Спира, Спиридон, Ставра, Ставро, Стаса, Сташинко, Стева, Стеван, Стевеља, Стевинко, Стевошин, Стевча, Степа, Степан, Степашин, Степиша, Степоје, Степојко, Стефан, Стјепан,

 

 

 

 

Појашњења
1. Док Милица Грковић и В. Лазаревић име Сава схватају као српско, М. Медић /91/ име 'Сава' објашњава као позајмицу из арамејског језика у коме ова реч, сабах, значи ''зора''. Но постојање истоименог топонима како међу Србима и Хрватима, тако и међу Словенцима је индикативно и тешко би било објаснити разлоге због којих би назив за топоним на својој територији сви узели из арамејског. Са друге стране, можда може звучати паушално, ипак ако имамо делове имена, били они корен или наставак, типа -слав, од њега име Слава; - рад: Рада; -љуб: Љуба, следило би и од -сав: Сава. Но, у недостатку чвршћих доказа, нека ово буде само једна од могућих теза. Ипак, треба додати да слично име не налазимо међу осталим Словенима, али је ретко присутно и уопште. А.М.О.
2. Име настало од глагола ''сванути'', као и сва остала која у својој основи имају ''сван''. Види М. Медић, стр. 91.
3. Име изведено од старе речи која значи стражарити, чувати. Види М. Медић, стр. 98.
4. М. Медић у својој књизи ово име објашњава помочу грчке речи Страто, војник; па и имена која имају типичне словенске наставке као -слав, -ша, заправо су настала, према овом објашњењу, надовезујући се на грчку основу.

Povratak na Mali slovenosrpski imenoslov