СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 
Р

 

 

Изворна српска и словенска имена

Рабрен, Рабро,
Радав, Радаило, Радајило, Радајло, Радак, Радаљ, Радаља, Радаман, Радан, Раданко, Радац, Радаш, Радашин, Раде, Радека, Радеља, Раден, Раденко, Радета, Радетица, Радеша, Радешин, Радешко, Радибор, Радибрат, Радивој, Радивоје, Радивојко, Радивук, Радигост, Радиград, Радидраг, Радило, Радимил, Радимир, Радин, Радина, Радинац, Радинко, Радиња, Радисав, Радислав, Радић, Радихна, Радица, Радич, Радиша, Радишан, Радишко, Радко, Радман, Радмил, Радмило, Радмио, Радмир, Радмуж, Радоба, Радобој, Радобор, Радобран, Радобрат, Радобуд, Радован, Радовит, Радовлад, Радогост, Радодар, Радоица, Радој, Радоје, Радојил, Радојило, Радојиљ, Радојица, Радојко, Радојле, Радојло, Радојча, Радојша, Радољуб, Радоман, Радомил, Радомило, Радомир, Радомисал, Радомисл, Радоња, Радоњица, Радорад, Радосав, Радосан, Радосвет, Радосин, Радослав, Радославко, Радослов, Радоста, Радота, Радохна, Радоч, Радош, Радоша, Радошин, Радуј, Радује, Радујило, Радујко, Радујле, Радук, Радука, Радул, Радуле, Радулинко, Радумил, Радумило, Радунко, Радуш, Радушан, Радушин, Радушко,
Рађан, Рађен, Рађенко,
Разбивој, Развигор,
Разум, Разуман, Разумен, Разуменко, Разумко,
Рајак, Рајан, Рајибор, Рајика, Рајил, Рајило, Рајимил, Рајимир, Рајина, Рајирад, Рајирод, Рајисав, Рајислав, Рајица, Рајич, Рајичко, Рајиша, Рајкан, Рајкета, Рајко, Рајмил, Рајмило, Рајомил, Рајомир, Рајослав, Рајослов,
Рајча, Рајчета, Рајша,
Рака, Ракита,
Ралета, Ралиша, Ралчета,
Раља, Раљан, Раљаш, Раљина,
Ранибор, Ранивој, Ранивоје, Ранидар, Ранимил, Ранимир, Ранисав, Ранислав, Раниша, Ранко, Раноја, Раноје, Ранојло, Ранојша, Ранорад, Ранород, Раносав, Ранослов, Раношин,
Рас, Расимил, Расимир, Раско, Расоје, Расоња,
Раста, Растан, Растибор, Растивој, Растивоје, Растимил, Растимир, Растисав, Растислав, Растко, Растоје, Растомир,
Ратан, Ратибор, Ратимил, Ратимир, Ратисав, Ратислав, Ратиша, Ратко, Ратовид, Ратовит, Ратоје, Ратољуб, Ратомил, Ратомир, Ратосав, Ратослав, Ратослов,
Рах1,
Раца, Рацко,
Раша, Рашан, Рашељ, Рашељко, Рашета, Рашица, Рашко, Рашуј, Рашул, Рашун,
Реља, Рељиша,
Ресник,
Роган,
Родан, Родислав, Родољуб, Родомил, Родомир, Родосав, Родосин, Родослав, Родослов, Родумил, Родумир, Родусав, Родуслав, Рођа,
Розмир, Розомир,
Росљуб, Росуљ, Рошко,
Ругевит,
Руд, Рудан, Руданко, Рудимир, Рудимко, Рудина, Рудинко, Рудиша,
Ружмар, Ружмарин,
Руј, Рујан, Рујевид, Рујен, Рујиша, Рујко,
Румен,
Русивој, Русивоје, Русимил2, Русимир, Руско, Русмир, Русоје, Русољуб, Русомил, Русомир, Русослав,
Рушко.

 

 

 

Комбинација
Ристивој, Ристољуб, Ристомир, Ристослав

 

 

 

Страна имена у српском народу
Рајул, Ранђа, Ранђел, Ранђео, Рафаил, Риле, Риста, Рок, Рокман, Рувим, Руђер

 

 

 

 

Појашњења
1. Рус. скр. од Ратибор.
2. М.Медић сматра да у именима са основом рус, овај префикс има улогу придева са значењем риђ, златножут. Види стр. 90.

Povratak na Mali slovenosrpski imenoslov