СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 
П

 

 

 

Изворна српска и словенска имена
Паун,
Пелин, Пелинко, Пелуд1,
Перан, Перат, Пераш, Перашин, Перивој, Перија, Перисав, Перислав, Перихна, Перица, Периша, Перко, Перо, Перослав, Перун, Перунко, Перуш,
Петко, Петкосав, Петкослав,
Плаваш, Плавша,
Плам, Пламен, Пламенко,
Планинко, Планоје,
Племенко,
Побрат, Побрд, Поброје,
Познан, Појезда, Полел2, Пољашин,
Помен, Порад, Поревит3, Поренут3,
Посил4, Постоја,
Правдан, Правдимил, Правдимир, Правдољуб, Правдослав,
Правимил, Правимир, Прависав, Правислав, Правомил, Правомир, Православ, Правош,
Прван, Прваш, Првашин, Првета, Првило, Првислав, Првица, Првиша, Првишко, Првоје, Првојин, Првољуб, Првомил, Првомир, Првосав, Првосин, Првослав, Првота, Првош, Првоша, Првошин, Првул, Првша,
Прган,
Пребимир, Пребислав, Превиша, Превук,
Предан, Предивој, Предивоје, Предило, Предимир, Предисав, Предислав, Предихна, Предиша, Предоја, Предоје, Предраг,
Презда,
Прејислав, Прејиша,
Преле, Прелимир, Прелоје,
Прељуб, Премил, Прерад,
Приб, Прибан, Прибат, Прибаш, Прибашин, Прибетко, Прибил, Прибило, Прибимир, Прибин, Прибина, Прибисав, Прибислав, Прибихвал, Прибиша, Прибој,
Привисав, Привислав,
Пријашин, Пријезда,
Прикослав,
Примислав,
Продан,
Просигој,
Пунан, Пуниша,
Пуреља, Пуриша,
Путимир, Путисав, Путислав, Путиша.

 

 

Комбинација
Павлимир, Петривој, Петривоје, Петримил, Петримир, Петрислав, Петрослав, Петрумил, Петруслав

 

 

 

Страна имена у српском народу
Павао, Павел, Павић, Павиша, Павле, Павлика, Павлина, Панта, Панто, Пантелија, Пеја, Петар, Петрило, Петроније, Петроња, Пеца, Пилип, Пимен, Провије, Прокопије, Прохор

 

 

 

 

Појашњења
1. Чешко име.
2. Име слов. божанства. Види С. Петровић, стр. 108
3. Исто, стр. 138.
4. Забележено у Загребу /Хрв/ 1277. године. Види В. Михајловић, стр. 586.

Povratak na Mali slovenosrpski imenoslov