СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 
М

 

 

 

Изворна српска и словенска имена
Медак, Медан, Меден, Медиша, Медо, Медоје, Медојко,
Мијашин, Мијодраг, Мијун, Мијуш,
Мика,
Мил, Милад, Миладин, Миладко, Милак, Милан, Миланко, Миланче, Милас, Милат, Милашин, Милашко, Милбрат, Милдраг, Миле, Милен, Миленко, Милета, Милеш, Милешин, Милибор, Милибран, Милибрат, Миливој, Миливоје, Миливојда, Миливојко, Миливук, Милидан, Милидар, Милидраг, Милидруг, Милизов, Милија, Милијан, Милијанко, Милијаш, Милика, Милимир, Милинко, Милирад, Милисав, Милислав, Милислов, Милић, Милихна, Милич, Миличко, Милиша, Милкан, Милко, Милкун, Милобрад, Милобрат, Милован, Миловац, Миловид, Миловук, Милогај, Милоглед, Милогој, Милогост, Милодан, Милодар, Милодраг, Милодрен, Милоздрав, Милоица, Милоје, Милојица, Милојко, Милољуб, Миломил, Милоња, Милорад, Милосав, Милосан, Милослав, Милослов, Милостислав, Милош, Милошин, Милошина, Милун, Милутин, Милушин, Милча, Милчета, Милчетин, Милша,
Миља, Миљан, Миљен, Миљенко, Миљко, Миљојко, Миљунко, Миљур, Миљурко, Миљуш, Миљушко,
Мимица, Минчета,
Миобор, Миобрад, Миобран, Миобрат, Миовид, Миоглед, Миогој, Миогор, Миогост, Миогош, Миодан, Миодар, Мидраг, Миодруг, Миољуб, Миомил, Миомир, Миорад, Миород, Миосав, Миослав,
Мирад, Миран, Мираш, Миреч, Мирило, Мирисав, Мирислав, Мирјан, Миркан, Мирко, Миро, Мирод, Миродан, Миродар, Миродраг, Миројко, Мирољуб, Миромил, Миромир, Миросав, Мирослав, Мироч, Мирош,
Мирчета, Мирчина,
Миса, Мисо, Мислав, Мислен, Мислеша, Мислослав, Мистивој, Мистислав,
Мишљан, Мишљен,
Младен, Младенко, Младета, Младибор, Младимир, Младин, Младинко, Младихна, Младиша, Младоје, Младољуб, Младомил, Младомир, Младош, Младун, Младуш,
Млађа, Млађен, Млађенко,
Модран, Модрен, Модриша, Модрун,
Мојило, Мојисав, Мојислав, Мојица, Мојмил, Мојмир,
Мома, Момил, Момир, Момиша, Момко, Момчил, Момчило,
Мрђан, Мрђен,
Мрзан,
Мркан, Мркашин, Мркочел, Мркша, Мрштен,
Мудрослав,
Мужило,
Муко, Муњица,
Мутимир, Мутисав,
Мушик

 

 

 

Комбинација
Митрослав

 

 

 

Страна имена у српском народу
Мавро, Макарије, Макса, Максим, манасије, Мандука, Манојло, Маријан, Марин, Маринко, Марјан, Маркета, Маркило, Маркиш, Маркиша, Марко, Мароје, Маројица, Маројко, Мартин, Маруле, Марун, Мате, Матеј, Матеја, Матејља, Матеша, Матија, Матијаш, Машан, Мелентије, Мелетије, Методије, Мијаило, Мијалко, Мијат, Микаило, Микула, Милентије, Мита, Митар, Митке, Митриша, Мићан, Мићун, Мићур, Михаил, Михаило, Михајло, Михат, Мојсије, Мрата

Povratak na Mali slovenosrpski imenoslov