СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 
Љ

 

 

Изворна српска и словенска имена
Љељо,

Љепоје, Љепосав, Љепослав,

Љетан, Љетимир, Љетомир, Љетосав, Љетослав, Љетоша,
Љиљан,
Љуба, Љубо, Љубак1, Љубан, Љубас, Љубац, Љубаш, Љубашин, Љубдраг, Љубек1, Љубен3, Љубенко, Љубета, Љубеш, Љубеша, Љубешин, Љубибрат, Љубивој, Љубивоје, Љубигој2, Љубидраг, Љубим, Љубимир, Љубимко, Љубин, Љубина, Љубинко, Љубисав, Љубислав, Љубихна, Љубич, Љубиш, Љубиша, Љубишко, Љубко, Љубљен, Љубљенко, Љубмир, Љубобран, Љубобрат, Љубогост, Љубодан, Љубодраг, Љубоја, Љубоје, Љубојица, Љубољуб, Љубомил, Љубомир, Љуборад, Љубород, Љубосав, Љубота, Љубош, Љубсал2, Љубша,
Људевит, Људен, Људина, Људиша, Људмил, Људмир,
Љупко, Љупче,
Љутан, Љутибор, Љутивој, Љутивоје, Љутимир, Љутица, Љутмар1, Љутобор, Љутовид, Љутовит, Љутовој, Љутоје, Љутомер, Љутомир, Љутомисл4

 

 

 

 

Појашњења
1. Лужичкосрпско име.
2. Реконструкција.
3. Потврђено у Хуму 1280. године.
4. Име потврђено још 852. године. Носио га је један од дворана кнеза Трпимира. Види В. Михајловић.

Povratak na Mali slovenosrpski imenoslov