СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 
Л

 

 

 

Изворна српска и словенска имена
Лабан, Лабин,
Лабуд,
Лага, Лагоје, Лагош,
Ладан, Ладец, Ладимир, Ладислав, Ладиша, Ладомир, Ладослав, Лађ,
Лажета, Лажимир,
Лале, Лалик, Лалин, Лалко, Лало, Лалоја, Лалош1, Лалоша,
Ланисав, Лануш,
Ласко, Ластимир, Ластислав,
Лахор, Лашко,
Лев, Левач2, Левота, Левча2,
Легета3,
Леден2, Ледина2, Ледно, Ледохна2,
Лежимир, Лека, Лел, Лелек4,
Лепац, Лепен, Лепибор, Лепидар2, Лепимил, Лепимир, Лепко2, Леподраг, Лепоје, Лепојко, Лепољуб, Лепомил, Лепомир, Лепорек, Лепосав, Лепослав, Лепош, Лепушин, Лепчин,
Лета, Летан, Летигор, Летин, Летислав, Лето, Летољуб, Летомил, Летомир, Летослав,
Лех, Лехо,
Ликан, Ликно2, Лико, Ликољуб, Ликомир, Ликослав,
Лила, Лило, Лилач2,
Лиман5,
Лисин2, Лисица,
Лихомил, Лихомир,
Лоза6, Лозан,
Лоика7,
Лоје, Лојек8, Лојко,
Лола,
Лома, Ломигора, Ломимир,
Лонко,
Лохна, Лохно9,
Лубин,
Лугман2, Луговој, Лугомир,
Лудислав,
Лулак

 

 

 

Комбинација
Лав10, Лавослав11, Луковој, Лукомир

 

 

 

Страна имена у српском народу
Лаврентије, Лаза, Лазар, Лазука, Лакић, Латин, Латиније, Латинко, Леонтије, Ловре, Ловрета, Лукан, Лука, Луко, Лукар, Лулоје, Лун, Лунет

 

 

 

 

Појашњења
1. Запис овог имена - у околини Ниша у 15. веку.
2. Реконструкција
3. Име које се помиње у Летопису попа Дукљанина под 987. годином.
4. Лужичкосрпско име.
5. Име потврђено у Србији у 13. веку.
6. Потврда у Дечанској хрисовуљи из 1330. године.
7. Из белоруског.
8. Из пољског именослова, а забележено и код нас.
9. Из бугарског.
10. Име које се појавило у српском ономастикону као последица руског утицаја. По свом карактеру ово име не припада словенским народним именима.
11. Комбинација са чисто словенским наставком.

Povratak na Mali slovenosrpski imenoslov