СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 
К

 

 

 

Изворна српска и словенска имена

Кажимир, Казимир,

Кајица,
Камен1, Каменко,
Карас2, Карасиј, Карасије, Карислав,
Кија,
Кикоје,
Кита, Китан, Кићан,
Клас3, Класан4, Класно4, Класо5,
Клепац, Клепо,
Кликтан,
Клисур,
Кобај4, Кобаш,
Ковал, Кован, Ковач, Ковиљко, Ковљан4,
Кожило4,
Козак, Козал4,
Којадин, Којак, Којан, Којислав, Којица, Којча, Којчин,
Кокан, Кокор6, Кокорин,
Колашин7,
Коледа, Коленда, Коломир, Комат,
Корача8, Кордун, Корибут9, Корислав10,
Косан, Косовко, Костреш, Котроман,
Кохан, Кохно5,
Кошак11, Кошут,
Краг12, Крагој, Крагуј, Крагун11, Крај, Краја, Крајан, Крајач, Крајимир, Крајин, Крајисал, Крајислав, Крајислал11, Крајиша, Крајко13, Крајче, Крајша13,
Кранета, Кранисал11, Кранислав, Краноје,
Краса, Красан, Красивој, Красивоје, Красил, Красило, Красиљко, Красимир, Красин, Красич, Краско, Красно11, Краснослав, Красоје, Красомир, Красота, Красоч,
Кратиша14, Крачун,
Крвета11, Крвојша,
Крејан, Крек, Креч, Креман, Кремен, Кременко,
Крепимир, Крепиша, Крепоје, Крепослав, Крепун,
Кресан, Кресивој, Кресивоје, Кресимир, Кресоја, Кресоје,
Крецул13,
Крешен, Крешимир, Крешина8, Крешислав,
Крилан, Крилач11, Крилаш, Крилен5, Крилогост11, Крилчо5, Кричина,
Крка, Крко11, Кркоје, Кркота,
Крна, Крнул,
Крпен, Крпимир15,
Кртеж, Кртина11, Кртоје,
Крунај11, Крунимир, Крунисав, Круноје, Крунослав,
Крцета, Крша5, Кршан, Кршеван, Кршимир, Кршко5,
Кујав, Кукан, Кукман11, Кукољ,
Кулаш, Кулимир, Кулин, Кулинко, Кулиш, Кулман11, Кулоје, Куломир16,
Куман, Кумодраг,
Кунослав,
Купан17, Купен, Купивој, Купимир11, Купислав, Купљен, Купорша11,
Кур9, Кураба, Куранда11, Куреба, Курец18, Куриша,
Кусан, Кусина, Кут11,
Кућевој,
Куч, Кучек9, Кучило

 

 

 

Комбинација
Крсман, Крснивој, Крснослав, Крстибор, Крстивоје, Крстимир, Крстисав, Крстислав, Крстиша, Крстољуб, Крстомил

 

 

 

Страна имена у српском народу
Кавга /тур/, Кадија /тур/, Кадо /тур/, Калиман, Калиник /гр/, Калопер, Караман, Кипријан, Кирило, Клемин, Комнен, Константин, Корнелије, Косма, Коста, Костадин, Коча, Кочо, Крста, Крстан, Кузма, Кузман,

 

 

 

 

Појашњења
1. Види Речник личних имена код Срба - Милица Грковић
2. Лужичкосрпско, руско и пољско име.
3. Чешко име.
4. Реконструкција.
5. Из бугарског.
6. Уједно и руско име.
7. Реконструкција.
8. Хрватско име.
9. Из пољског именослова.
10. Лужичкосрпско име.
11. Реконструкција.
12. Види В. Михајловић, стр. 590-591.
13. Дечанска хрисовуља, 1330.
14. Потрвђено у Дубровнику 1280. године. Види В. Михајловић, 600. страна.
15. Види Вук Караџић - Етнографски списи.
16. Име потврђено још 1070. године. Види В. Михајловић, стр. 636.
17. Име потврђено још 1080. године.
18. Из руског ономастикона.

Povratak na Mali slovenosrpski imenoslov