СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 
Ј

 

 

Изворна српска и словенска имена
Јаблан, Јавор, Јаворко,
Јаго, Јагомир, Јагош,
Јадар, Јадран, Јадранко, Јадро,
Јазимир, Јазор1, Јазорик1, Јајич2,
Јакета, Јакиша, Јакомир, Јакота, Јакохна2,
Јан, Јанослав, Јанча,
Јареш, Јарко, Јарно, Јаромир, Јаросав, Јаросал, Јарослав, Јарош,
Јасен, Јасенко,
Јастреб,
Јатимир,
Јахор,
Јачимир, Јашко,
Јебан3,
Једран,
Јеж4,
Језда, Јездивој, Јездимил, Јездимир, Јездинко, Јездислав, Јездиша, Јездомир, Јездосав, Јездослав,
Језеро,
Јелен, Јеленко, Јелибор, Јелимил, Јелимир, Јелинко,
Јесенко,
Југ, Југа, Југо, Југољуб, Југомир, Југослав,
Јуначко, Јунеш, Јуноша,
Јурош,
Јутрак, Јутреша, Јутриша, Јутровој, Јутрогост, Јутрохна, Јутрош

 

 

 

Комбинација
Јевтимир, Јерослав, Јовимил, Јовимир, Јовослав,

 

 

 

Страна имена у српском народу
Јаков, Јакуш, Јакша, Јанаћко, Јандра, Јандреја, Јандрија, Јаника, Јанићије, Јанко, Јевда, Јеврем, Јевросим, Јевта, Јевтимије, Јелисеј, Јелисије, Јеремија, Јерко, Јероним, Јеротеј, Јеротије, Јефта, Јефтимије, Јоаникије, Јова, Јован, Јовандека, Јованча, Јоваш, Јовица, Јовиша, Јока, Јоко, Јокан, Јоксим, Јоргован, Јордан, Јосип, Јосиф, Јоца, Јулијан

 

 

 

 

Појашњења
1. Лужичкосрпско име.
2. Реконструкција.
3. Име са основом истог значења се може наћи и код Руса; наравно, односи се на имена у древности у оба случаја. Види В. Михајловић, стр. 476.
4. Потврда: Дечанска хрисовуља. Види В. Михајловић, стр. 477.

Povratak na Mali slovenosrpski imenoslov