СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 
И

 

 

Изворна српска и словенска имена
Ибар,
Иглен1, Иглит1,
Игор, Играш, Игрутин,
Идешко, Идин1, Идислав, Идомир,
Иђан, Иђешко,
Ижесал, Ижеслав,
Извор, Изворко,
Именко,
Ин, Ино, Иносав, Инослав,
Искрен,
Искросав,
Истислав,
Исток,
Итриша1

 

 

Комбинација
Илисав

 

 

Страна имена у српском народу
Ивак, Иван, Иванко, Иванча, Иванша, Иваш, Ивица, Ивко, Иво, Ивчек, Ивша, Игњат, Игњатије, Илија, Иличко, Илиша, Илкан, Исаија, Исидор

 

 

 

Појашњења
1. Реконструкција.

Povratak na Mali slovenosrpski imenoslov