СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 
Х

 

 

 

Изворна српска и словенска имена
Хвал, Хвалимир, Хвалисав, Хвалислав, Хвалихна, Хвалиша, Хвалоје, Хваљко,
Хинат1,
Хладивој, Хладимир, Хладислав,
Ходан, Ходимир, Ходиша, Ходоје,
Хотило, Хотимил, Хотиша,
Храбар, Храбко, Храбрина, Храбриша,
Хран, Храна, Хране, Хранило, Хранимил, Хранимир, Хранисав, Хранислав, Храница, Храниша, Хранко, Храноје, Хранча,
Храсте, Храстимир, Храсто,
Хребељ, Хребеља, Хребељан,
Хрњак,
Худислав,
Хумко.

 

 

 

 

Комбинација
Христивој, Христивоје, Христољуб, Христослав

 

 

Страна имена у српском народу
Харалампије, Харитон, Хризостом, Христа, Христан, Христифор, Христодул, Христофор

 

 

Појашњења
1. Потврда овог српског имена у Дечанским хрисовуљама. Види В. Михајловић, стр. 463.

Povratak na Mali slovenosrpski imenoslov