СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 
Г

 

 

 

Изворна српска и словенска имена
Гај, Гаја, Гајан, Гајислав, Гајиша, Гајмир,
Гвозд, Гвозден, Гвозденко, Гвоздиша, Гвоздун,
Гиздан, Гиздослав1,
Гиљан,
Глават, Главаш, Главина, Главош,
Глад2, Гладимир, Гладишко2, Гладнош,
Глед, Гледо, Гледиша, Гледоје, Глеђ,
Глог, Глод, Глода,
Гнуса,
Гобин3, Гогота,
Годан, Годебрат, Годен, Годеслав, Годеша, Годимир, Годислав, Годоје, Годомир, Гођеслав,
Гојадин, Гојак, Гојан, Гојаш, Гојил, Гојило, Гојимил, Гојимир, Гојин, Гојисав, Гојислав, Гојица, Гојиша, Гојко, Гојмил, Гојмир, Гојник, Гојно, Гојсав, Гојсил, Гојсило2, Гојслав, Гојчета, Гојчил, Гојчило, Гојчин, Гојша,
Голем4, Голеч5, Голклас6, Голозло,
Голуб, Голубан,
Горажд, Горазд13,
Горан, Горанко, Горач, Горд, Гордан, Горде, Гордијан7, Гордије7, Гордимил, Гордимир, Гордисав, Гордислав, Горета, Горивој, Горислав, Гориша, Горјан, Горко, Гороје, Горолик, Горолом, Горољуб, Горомил, Горомир, Горосав, Горослав, Горота, Горун, Горупац, Горча, Горчил, Горчило, Горчин, Горштак,
Гост, Гостава8, Гостак8, Гостал8, Гостан, Гостек8, Гостен, Гостибор, Гостивоје, Гостидраг, Гостило, Гостиљуб, Гостимил, Гостимир, Гостимисл9, Гостирад, Гостисав, Гостислав, Гостиша, Гостко8, Госто, Гостоја, Гостољуб, Гостомер, Гостомил, Гостомир, Гостосав, Гостослав, Гостулин,
Града, Градан, Градаш, Граденко, Градета, Градеша, Градивоје, Градило, Градимир, Градисав, Градислав, Градихна, Градица, Градиша, Градоје, Градољуб, Градомил, Градослав, Граниша, Граноје,
Грах10, Грахал, Грахор,
Граша, Грашило10,
Грбан, Грбица,
Грд, Грдан, Грдета, Грдеша, Грдина, Грдман, Грдоје, Грдоман, Грдомил, Грдомир, Грдус, Грђан, Гржан,
Гриван,
Гризогост11,
Грлат, Грлета, Грлиша, Грљан, Грљен,
Грмен, Грмеша11,
Гробан, Гробек12, Гробер12,
Гроздан, Грозден, Гроздимил, Гроздимир, Гроздисав, Гроздислав, Гроздо, Гроздоје, Гроздољуб, Гроздомил, Гроздомир,
Грозоје,
Громан, Громислав12, Громиша, Громо, Громољуб, Громослав,
Грубан, Грубац, Грубач, Грубаш, Грубета, Грубеша, Грубислав, Грубица, Грубиша, Грубо, Грубоје, Грубор,
Груд, Груда, Грудаш, Груден,
Груја, Грујо, Грујан, Грујица, Грујичко,
Гука, Гундо,
Гурко,
Гуша

 

 

 

Страна имена у српском народу
Гавра, Гаврило, Гаврица, Гален, Галета, Гаша, Гашо, Гвоја, Гедеон, Герасим, Герман, Герш, Гјуро, Глигор, Глигорије, Глумац, Грга, Гргур, Грго, Григор, Григорије

 

 

 

 

 

Појашњења
1. Лужичкосрпско име.
2. Реконструкција из презимена.
3. Име из пољског именослова..
4. Лично име потврђено у дечанским хрисовуљама. Види В. Михајловић.
5. Име из пољског именослова..
6. Види В. Михајловић, стр. 538.
7. Име из специфично хрватског именослова..
8. Имена из пољског именослова..
9. Лужичкосрпско име.
10. Реконструкција имена са основом грах, граш...
11. Реконструкција имена са основом грм.
12. Имена из пољског именослова.
13. Старо име. Значи: крупан, велики, разуман, вешт. Види П. Стевановић, стр.22.

Povratak na Mali slovenosrpski imenoslov