СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 
Б

 

 

 

 

Изворна српска и словенска имена

Бадач1,

Баја, Бајо, Бајан, Бајаш, Бајило, Бајин, Бајислав, Бајица, Бајичко, Бајиша, Бајко, Бајча, Бајша,
Бакета, Балдо, Балета, Балша,
Банат, Бане, Банило, Банић, Баниша, Банко, Банчило, Бања,
Бариша,
Бата, Батко, Батоје, Батосав, Батослав, Батрић, Батро, Батуш,
Баћан, Баћил, Баћило, Баћко,
Бачета, Бачко,
Башан,
Беган, Бежан,
Белад, Беладин, Белак, Белан, Белаш, Белуш, Белибор, Белидар, Белимир, Белисав, Белислав, Белич, Белиша, Белко, Белмуж, Бело, Беловит, Белоје, Белојица, Беломир, Белосав, Белослав, Белота, Белош, Белча, Белче, Белша,
Бељан, Бељаш, Бељашин,
Беривој, Беридруг, Берило, Берисав, Берислав, Берихна, Бериша, Берко, Бероје, Берош,
Бико, Билуш,
Биљан, Биљач, Биљослав,
Бисерко,
Бистрица,
Бјелан,

Благдан, Благић, Благиша, Благован, Благодан, Благодар, Благозуб, Благој, Благоја, Благоје, Благојко, Благољуб, Благомил, Благомир, Благород, Благосав, Благослав, Благослов, Благота, Благош, Благун, Благутин,

Блаж, Блажа, Блажо, Блажан, Блаженко, Блажија, Блажимир, Блажун, Блашко,
Блед,
Бобаљ, Бобан,
Боган, Богач, Богаш, Богашин, Богда, Богдабој, Богдај, Богдан, Богданко, Богдаш, Богдеша, Богета, Богеша, Богило, Богина, Богислав, Богић, Богихна, Богиша, Богмил, Богмир, Бого, Богобија, Богобој, Богобоје, Богобојша, Боговид, Богодан, Богодар, Богођа, Богој, Богоја, Богоје, Богољуб, Богомил, Богомир, Богоња, Богосав, Богослав, Богослов, Богота, Богош, Богуд, Богудан, Богудар, Богул, Богумил, Богун, Богурад, Богуслав, Богут, Богутин, Богуш,
Бодар, Боден, Боденко, Бодеш, Бодеша, Бодин, Бодислав,
Божан, Бождар, Божељко, Божен, Боженко, Божета, Боживој, Боживоје, Божидан, Божидар, Божидарко, Божидраг, Божило, Божимир, Божин, Божина, Божићко, Божихна, Божичко, Божоје,
Божур, Божурин, Божурко,
Боја, Бојадин, Бојан, Бојета, Бојило, Бојимир, Бојин, Бојисав, Бојислав, Бојихна, Бојица, Бојич, Бојичко, Бојиша, Бојкан, Бојко, Бојмир, Бојнић, Бојомил, Бојомир, Бојосав, Бојослав, Бојоша, Бојун, Бојча, Бојче, Бојчета, Бојчин, Бојша,
Бокан, Бокша, Бокшан, Бокшин, Бокшина,
Болашин, Болеј, Болеслав, Болета, Болимир, Болин, Болислав, Болко, Болој, Болоје,
Бољадин, Бољак, Бољан, Бољашин, Бољебрат, Бољедруг, Бољеслав, Бољета, Бољеша, Бољило, Бољин, Бољица, Бољко, Бољуш,
Бора, Боран, Борат, Борач, Бораш, Боренко, Борета, Борибор, Боривој, Боривоје, Боривук, Борика, Борило, Боримир, Борина, Борис, Борисав, Борислав, Борић, Борићко, Борица, Боричко, Бориш, Бориша, Боришко, Борјан, Борјанко, Борко, Борна, Боро, Бороје, Борољуб, Боромир, Боросав, Борослав, Борота, Борча, Борчета, Борчило, Борша,
Бошкин, Бошкина, Бошко,
Брадимир, Брадислав, Брадомир, Брадослав,
Брајило, Брајица, Брајиша, Брајко, Брајна, Брајуш, Брајша, Брало,
Брана, Бранац, Бранета, Бранеш, Бранибор, Бранивој, Бранило, Бранимир, Бранисав, Бранислав, Бранич, Браниша, Бранко, Браноје, Браномил, Браномир, Бранота, Бранош, Брануле,
Браслав, Братан, Братач, Братељ, Братен, Братеш, Братеша, Бративој, Бративоје, Братило, Братим, Братимил, Братимир, Братина, Братисав, Братислав, Братић, Братица, Братич, Братиш, Братиша, Братко, Братован, Братоје, Братољуб, Братомил, Братомир, Братонег, Братонеж, Братош, Братуј, Братумил, Братушин,
Брацан, Брацко, Брашан,
Брђан, Брегун, Брен, Брења,
Брзак, Брзан, Брзимир, Брзоје,
Бродан, Бродислав,
Брусило,
Бубан,
Будан, Будач, Буден, Буденко, Будивој, Будивоје, Будило, Будим, Будимир, Будисав, Будислав, Будихна, Будица, Будиша, Будмил, Будмир, Будо, Будоје, Будомир,
Бујак, Бујан, Бујимир, Бујислав, Бујош,
Бун, Буна, Бунило, Бунислав, Буниша, Буноје,
Буран, Бурач, Бурило, Буримир, Бурин, Бурислав, Буроје,
Бута, Бутур, Буч, Бучо, Бушан

 

 

Страна имена у српском народу
Батут, Бегоје, Босиљ, Босиљко, Бруно, Булашин, Булин, Буљан

 

 

 

 

Појашњења
1. Лужичкосрпско име.

Povratak na Mali slovenosrpski imenoslov