СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 
А

 

 

Изворна српска и словенска имена

 

 

Страна имена у српском народу
Аврам, Агатон, Адам, Аксентије, Алан, Алекса, Александар, Алексије, Алимпије, Алтоман, Аљоша1, Анастас, Андраш, Андреј, Андрија, Анђел, Анђелко, Анте, Антон, Антоније, Антун, Аранђел, Аранђео, Арсен, Арсеније, Атанас, Атанаско, Аћим, Аца, Ацо

 

 

 

 

Појашњења
1. Руска верзија имена Алексије, Александар.

Povratak na Mali slovenosrpski imenoslov